Fakturace

 

Při uzavírání úkolů, vyřizování objednávek a přiřazování produktů systém automaticky generuje podklady pro fakturaci. Rozdělujte si jednotlivé položky do více faktur podle vašich potřeb a nebo vše nechte na jedné faktuře.

  • Automatická fakturace
  • Přehled faktur
  • Náhled faktury
  • Slevy
  • Přepočítání faktur při změně ceny
  • Zálohové faktury a opravné daňové doklady
Automatická fakturace s možností manuálních zásahů v případě potřeby. Podpora přecenění položek podle aktuálních cen. Přiřazení slev a zálohových plateb. Sledujte faktury a váš tok peněž (cashflow).