Projektový management

 
Veďte si projektovou agendu na jednom místě. Vytvořte si projektový plán, naplánujte schůzky, dělejte si zápisy ze schůzek, úkolujte své lidi a evidujte rizika, problémy, otevřené body, smlouvy, náklady a odvedenou práci. Vše pěkně na jednom místě.
  • Dashboard projektu přehledně zobrazující aktuální stav projektu ve formě přehledů a grafů.
  • Vytváření projektových plánů přehledně graficky ve formě Ganttově diagramu.
  • Týmy a úkoly sestavte si tým a úkolujte své lidi
  • Schůzky a údálosti - veďte si agendu o všech schůzkách týkající se projektu a mějte všechny zápisy ze schůzek na jednom místě.
  • Evidence problémů a otevřených bodů - evidujte vše co je podstatné pro váš projekt.
  • Evidence rizik - sledujte projektová rizika a předejďete problémům dřív než nastanou.
  • Náklady - slouží pro kompletní evidenci nákladů projektu.
  • Nápady (vše co vás napadne)
  • Aktivity u každého projektu si můžete evidovat ve formě aktivit co se právě stalo.
  • Smoluvy a různé přílohy - všechny důležité informace vztahující se k projektu máte na jednom místě.
Projekty jsou jedna z nejnáročnější části vašeho podnikání. Vyřešte problémy s chybějícími informacemi o stavu projektu. Minimalizujte nesplnění počátečních odhadů nákladů. Sletujte svůj tým, sletujte náklady, sledujte jednotlivé dílčí kroky. Vše v přehledných grafech!