Úkoly

 
Vytvoření a přiřazení úkolů vašim zaměstnancům je snadné a rychlé. Po přiřazení nového úkolu je každý ihned automaticky upozorněn. Sledujte, kdo má co udělat a jestli je práce plněna v termínech. START BSS podporuje

klasické úkoly a úkoly vyžadující potvrzení.

  • Klasické úkoly - zajistí vám, aby vaše úkoly byly přehledné, měřitelné a transparentní. Sledujte jednorázové nebo opakující se práce. Evidujte vše a jednoduše to kontrolujte v reportech.
  • Úkoly s potvrzením - úkol požadovaný zákazníkem, u kterého je vyžadován výkaz práce.
U zákaznických úkolů lze nastavit automatické zaúčtování do fakturace po dokončení. Evidujte odvedenou práci a sledujte úkoly, které pro své zákazníky provádíte. Generujte faktury automaticky. Udělejte práci a účtujte za ni.