Správa zákazníků (CRM)

System pro správu zákazníků a obchodních příležitostí. Mějte přehled o vašich zákaznících včetně jejich objednávek a faktur. Nabídněte své produkty novým zákazníkům a sledujte vaši úspěšnost se získáváním nových zákazníků.

Sledujte a evidujte vše o zákaznících.

 • Vyhledávání zákazníků (podle různých parametrů)
 • Dashboard zákazníka (hned vídíte o koho jde)
 • Základní informace o zákazníkovi (360° pohled na zákazníka)
 • Kontakty (strukturovaný seznam)
 • Přílohy (k zákazníkovi lze přiložit libovolné množství příloh)
 • Aktivity (jakékoliv aktivity se zákazníkem si můžete uložit zde)
 • Nabídky a objednávky (tvorba nových nabídek a objednávek, historie již uskutečněných)
 • Produkty (vše, co má zákazník koupeno; produkty jednorázové i periodické)
 • Inventář zákazníka (seznam položek u zákazníka včetně jejich historie)
 • Úkoly (vše, co je třeba u zákazníka provést i co bylo provedeno, včetně historie servisních výkazů)
 • Fakturace (vystavení faktur; přehled o vystavených fakturách, přijatých platbách i nevyfakturovaných položkách)
 • Notifikace (historie notifikací zaslaných zákazníkovi systémem)
Už nikdy neztratíte odchodem zaměstnance kontakty na vaše zákazníky a včetně historie komunikace. Mějte o všem přehled a nikdy nezapomeňte na to co jste zákazníkům slíbili. Pracujte se zákazníky a zvyšte svoje příjmy. Poznejte vaše zákazníky!

Projektový management

Veďte si projektovou agendu na jednom místě. Vytvořte si projektový plán, naplánujte schůzky, dělejte si zápisy ze schůzek, úkolujte své lidi a evidujte rizika, problémy, otevřené body, smlouvy, náklady a odvedenou práci.

Vše pěkně na jednom místě.

 • Dashboard projektu přehledně zobrazující aktuální stav projektu ve formě přehledů a grafů.
 • Vytváření projektových plánů přehledně graficky ve formě Ganttově diagramu.
 • Týmy a úkoly sestavte si tým a úkolujte své lidi
 • Schůzky a údálosti - veďte si agendu o všech schůzkách týkající se projektu a mějte všechny zápisy ze schůzek na jednom místě.
 • Evidence problémů a otevřených bodů - evidujte vše co je podstatné pro váš projekt.
 • Evidence rizik - sledujte projektová rizika a předejďete problémům dřív než nastanou.
 • Náklady - slouží pro kompletní evidenci nákladů projektu.
 • Nápady (vše co vás napadne)
 • Aktivity u každého projektu si můžete evidovat ve formě aktivit co se právě stalo.
 • Smoluvy a různé přílohy - všechny důležité informace vztahující se k projektu máte na jednom místě.
Projekty jsou jedna z nejnáročnější části vašeho podnikání. Vyřešte problémy s chybějícími informacemi o stavu projektu. Minimalizujte nesplnění počátečních odhadů nákladů. Sletujte svůj tým, sletujte náklady, sledujte jednotlivé dílčí kroky. Vše v přehledných grafech!

Úkoly

Vytvoření a přiřazení úkolů vašim zaměstnancům je snadné a rychlé. Po přiřazení nového úkolu je každý ihned automaticky upozorněn. Sledujte, kdo má co udělat a jestli je práce plněna v termínech. START BSS podporuje

klasické úkoly a úkoly vyžadující potvrzení.

 • Klasické úkoly - zajistí vám, aby vaše úkoly byly přehledné, měřitelné a transparentní. Sledujte jednorázové nebo opakující se práce. Evidujte vše a jednoduše to kontrolujte v reportech.
 • Úkoly s potvrzením - úkol požadovaný zákazníkem, u kterého je vyžadován výkaz práce.
U zákaznických úkolů lze nastavit automatické zaúčtování do fakturace po dokončení. Evidujte odvedenou práci a sledujte úkoly, které pro své zákazníky provádíte. Generujte faktury automaticky. Udělejte práci a účtujte za ni.

Katalog produktů

START BSS katalog produktů podporuje jak produkty tak služby, které máte v nabídce včetně informace komu a za kolik to můžete nabídnout. Zahrnuje také náklady na nabízené služby. Každý produkt nebo službu lze označit jako jednorázovou nebo jako opakující se (tarif).

 • Včetně nebo bez DPH
 • Vícejazyčné nastavní názvů produktů
 • Plánování budoucích cen
 • Zákaznické ceny na míru
 • Nákladové ceny
 • Podpora nastavení kritérií pro objednání produktu
 • Možnost upravit cenu a popisek při použití
Jádro každého podnikání je mít dobrý produkt. Nastavte si vaše produkty tak, aby byly velmi flexibilní. Sledujte tok produktu napříč ostatními moduly systému. Propojte produkty s nabídkami, objednávkami, úkoly a fakturami.

Sledujte výkonost produktů.

Inventář

Evidujte v inventáři vaše fyzické i logické věci, které používáte k podnikání. START BSS má inventář položek a produktů, které můžete

hierarchicky strukturovat dle vlastních kritérií.

 • Zásoby a zdroje
 • Volitelné parametry
 • Poznámky
 • Přílohy
 • Aktivity

Pro každou položku lze vytvořit úkol, ihned viditelný v přehledu u zákazníka. Také si můžete nastavit jednorázového nebo opakovaného agenta, který v daný čas vygeneruje úkol či zašle upozornění.

Zdroje

Sdílejte jakékoliv zdroje co máte k dispozici. Mějte pod kontrolou dostupnost vašich zdrojů. Planujte a rezervujte jednotlivé zdroje ve formě kalendáře. Kontrolujte vytíženost vašich zdrojů a plánujte jejich údržbu. Provažte zdroje s objednávky.

 • Sdílení zdrojů
 • Flexibilní nastavení zdrojů (lidí, zařízení, nástrojů, licencí)
 • Rezervace zdrojů
 • Kalendář a plánování
 • Poznámky
 • Přílohy
 • Nastavení automatických upozornění
Systém pro sdílení libovolného zařízení vám přinese lepší kontrolu vašich zdrojů. Udělejte rezervaci, přiřaďte ji objednávce a po dokončení jednoduše fakturujte.

Jednoduše řečeno, sdílej cokoli!

Nabídky a objednávky

Vytvářejte nabídky v různých verzí pro vaše zákazníky. Nabídku pak jednoduše převeďte na objednávku po tom, co zákazník odsouhlasí vaší nabídku. Po vyřízení objednávky automaticky fakturujte. To vše rychle a jednoduše, s přístupem ke kompletní historii.

 • Vlastní design šablon
 • Podpora více jazyků
 • Propojení s produkty
 • Flexibilní zpracování objednávky
 • Různé formáty výstupů
Zasílejte svým zákazníkům atraktivní nabídky radši než obyčejné e-maily. Jakmile je nabídka odsouhlasena, převeďte ji na objednávku.

Nikdy nezapomeňte fakturovat

vyřízenou objednávku. Sletujte vaše výsledky v přehledných reportech.

Fakturace

Při uzavírání úkolů, vyřizování objednávek a přiřazování produktů systém automaticky generuje podklady pro fakturaci. Rozdělujte si jednotlivé položky do více faktur podle vašich potřeb a nebo vše nechte na jedné faktuře.

 • Automatická fakturace
 • Přehled faktur
 • Náhled faktury
 • Slevy
 • Přepočítání faktur při změně ceny
 • Zálohové faktury a opravné daňové doklady
Automatická fakturace s možností manuálních zásahů v případě potřeby. Podpora přecenění položek podle aktuálních cen. Přiřazení slev a zálohových plateb.

Sledujte faktury a váš tok peněž (cashflow).

Platby

START BSS podporuje platby ve více měnách. U každé platby je zaznamenána veškerá transakční historie včetně konkrétní zodpovědné osoby.

 • Registrace platby
 • Zrušení platby
 • Kreditní a debetní korekce
 • Vrácení peněz
 • Úprava neúčetních dat (způsob platby, variabilní symbol, komentáře etc.)
 • Spárování platby s fakturou
 • Zálohové účty (peněženky)
 • Transakční historie
Vlož platby manuálně a nebo je nahraj z výpisu z banky a spáruj je s fakturami. Spravuj různé typy plateb, převáděj platby na kredit do různých peněženek.

Kontrolujte opožděné platby.

Reporty

Rozumějte lépe vašemu podnikání a výkonosti provozu. Podívejte se na předdefinované reporty a nebo si vytvořte vlastní.

Vytvořte si flexibilní výstupy, grafy a exporty v různých formátech.

 • Přehledy podle oblastí
 • Zákazníci a účty
 • Produkty a ceny
 • Zdroje, časy a náklady
 • Nabídky, objednávky a faktury
 • Tikety a požadavky
 • Pravidelné reporty

Start BSS podporuje online reporty zobrazující aktuální stav a offline reporty pravidelně generované v přednastavený čas. Lze také doplnit jakýkoliv další report podle vašich požadavků.

Správa uživatelů a zabezpečení

Plně flexibilní správa rolí a oprávnění ke všem systémovým modulům. Kontrolujte přístup k datům a omezujte funkce uživatelům. K dispozici je audit trail, tedy historie všech akcí provedených v systému jednotlivými uživateli.

 • Správa více účtů
 • Administrátorské a uživatelské profily
 • Nastavení přístupů k modulům
 • Nastavení přístupů k funkcím a datům
 • Profily pro samoobsluhu

Řízení přístupu napříč odděleními společnosti.

Každý z vašich zaměstnanců uvidí pouze informace potřebné pro jeho práci a důvěrné informace jsou přístupné pouze managementu.

Samoobsluha

Nabídněte vašim zákazníkům lepší služby a dejte jim přístup do START BSS samoobsluhy. Umožněte svým zákazníkům spravovat si své faktury.

Dejte zákazníkovi flexibilní nástroj pro objednávání a podporu.

 • Dashboard
 • Tikety (zákazník může založit tiket, sledovat jeho stav včetně jeho historie)
 • Objednávky
 • Faktury (zákazník uvidí a může si stáhnout jeho faktury)
 • Zákaznické reporty (zákazník bude mít přehled o všem důležitém)

Nastavitelná uživatelská práva v samoobsluze umožňují každému zákazníkovi mít potřebný počet uživatelů s různými přístupovými právy. Ušetřete svým lidem čas tím, že zákazníkům umožníte spravovat své vlastní záznamy online.

Aktivity

Sledujte všechny akce, které vaši lidé dělají, ve všech obchodních procesech a zdrojích. Každý ze START BSS systémových modulů je monitorován.

Sledujte kdo, co a kdy dělal během své práce.

 • Časová osa činnosti
 • Sledování nabídek
 • Sledování objednávek
 • Sledování faktur a plateb
 • Pohyb skladových položek
 • Veškeré sledování komunikace

Budete schopeni provádět pravidelný audit toho, co se děje ve vaší společnosti. Usnadní váme to řešení problémů, když si zákazník něco stěžuje. Všechny aktivity zaznamenané žurnálech vám budou k dispozici. Buďte si vědomi každého kroku!